lỗi thiếu file vcruntime140_1.dll

Trung tâm đào tạo sketchup SU84 xin gửi tới mọi người cách xử lý Sửa lỗi thiếu file vcruntime140_1.dll . Các bạn thường gặp phải lỗi VCRUNTIME140_1.dll was not found chạy phần mềm Sketchup hoặc 1 phần mềm khác trên Windows.

Do đó, nó ngăn cản việc khởi chạy và hoạt động của chương trình dựa vào file này. Những lỗi như vậy có thể tạo ra trải nghiệm người dùng rất khó chịu khi sử dụng thiết bị Windows.

Phần tử VCRUNTIME140_1.dll chỉ ra rằng file DLL bị thiếu đến từ gói Microsoft Visual C++ Redistributable và ban đầu phải được cài đặt trên hệ thống. Tuy nhiên, do một số lý do, các file này có thể bị thay thế, xóa hoặc bị hỏng. Do đó, người dùng không thể khởi chạy các chương trình trên Windows.

Cách khắc phục :
Bước 1 :
Các bạn tải file vcruntime140_1.dll tại đây : download

Bước 2 : Giải nén file và  copy file vcruntime140_1.dll vào thư mục (C:\Windows\System32 và trong C:\Windows\SysWOW64\)

Hoàn thành! Chúc các bạn thành công !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *